WOW

WOW – Wijnbouwers Oost-West VZW is een vereniging van & voor wijnbouwers-wijnmakers uit de regio’s West- en Oost-Vlaanderen waarvan de leden kennis en ervaring delen met als doel een betere wijn te maken van betere druiven, uit een betere wijngaard.                                                                                                                                         Sinds 2019 is de verenging omgevormd tot Vereniging zonder Winstoogmerk (VZW).

Onze Missie

“Samen voor betere wijn”

Onze Visie

   • Bouwen aan het imago van de Belgische wijnbouw
   • Een platform bieden aan zijn leden om kennis en ervaring te delen, in theorie en in praktijk, met het oog op de productie van betere wijn uit een betere wijngaard
   • Een adviserende taak vervullen bij de ontwikkeling en de uitbating van kleinschalige wijnbouwprojecten van haar leden
   • Actief zoeken naar synergiën, mogelijkheden en middelen om de wijnprojecten van onze leden te steunen

Onze waarden

   • In respect voor elkaar
   • Samen doen we beter

Onze doelstellingen

   • De kwaliteit van de wijn verbeteren door het verbreden van de theoretische en praktische kennisbasis van onze leden
   • De amateur wijnbouw promoten door de toegang tot kennis en advies te vereenvoudigen
   • Door groepsvorming interessante initiatieven, aanbiedingen of verwervingen realiseren ten gunste van onze leden

Onze strategie

   • Organisatie van netwerkmomenten waar kennis en ervaring wordt gedeeld
    In onze jaarplanning voorzien wij een zestal “praatcafés” over een relevant onderwerp uit de wijnbouw of wijnkelder
   • Organisatie van praktijksessies over het werk in de wijngaard of wijnkelder
    In onze jaarplanning voorzien wij een drietal “practica” met demonstraties en praktische uitvoering van handelingen uit de wijnbouw en het wijn maken
   • Organisatie van studiemomenten door bedrijfsbezoeken bij organisaties die voor de wijnbouw en/of het wijnmaken relevant zijn
   • De ontwikkeling van een digitaal platform waar kennis en informatie voor de leden permanent beschikbaar is

Ons werkingsgebied

Wij richten ons naar de gemeenschap van amateur wijnbouwers en wijnmakers in de provincie West- en Oost Vlaanderen en tot iedereen die een bijzondere kennis en interesse heeft in wijnbouw en vinificatie en wil bijdragen aan de realisatie van onze visie.

Lidmaatschap bij WOW-Wijnbouwers Oost-West vzw

Iedereen kan lid worden bij WOW mits aan een van onderstaande voorwaarden te voldoen

   • Een wijngaard bezitten of de intentie hebben om binnen afzienbare termijn een wijngaard aan te leggen
   • Wijn van druiven produceren of de intentie hebben om wijn te produceren
   • Een wijnbouw opleiding met succes gevolgd hebben, ingeschreven zijn voor een wijnbouw opleiding of een bewijs leveren van wijnbouw kennis door ervaring
   • Van de leden wordt verwacht dat zij bereid zijn om binnen de vereniging een taak op te nemen of minstens bij gelegenheid te helpen bij de organisatie van de activiteiten

Lidgeld

Het lidgeld voor 2021 bedraagt, zoals vorige jaren, 50€.
Een tweede lid van hetzelfde gezin betaalt slechts 30€.

Stapt U pas in na Juli, dan betaalt u een verminderd lidgeld van 30€, respectievelijk 20€ voor een tweede lidmaatschap binnen hetzelfde gezin.

Voor de gegevens van onze  rekening stuurt u een bericht naar penningmeester@wijnbouwers.be, met vermelding van je volledige naam, mailadres en vraag voor het lidgeld.

Lidgeld geeft je

   • een volledig jaar volwaardig lidmaatschap van de vereniging WOW-Wijnbouwers Oost-West vzw
   • toegang tot alle WOW voordelen
   • een goed gevoel, want je steunt de Belgische wijnbouw

Voordelen:

   • Gratis toegang tot alle informatie via de website: http://www.wijnbouwers.be
   • Korting of gratis toegang/deelname aan de evenementen van WOW
   • Toegang tot een vriendschappelijk netwerk van wijnbouwers en wijnmakers